Đăng ký đo mắt tiêu chuẩn quốc tế

Và tư vấn thị lực cùng chuyên gia

    *Chỉ 100 suất miễn phí, đăng ký ngay bây giờ

    Địa chỉ: 823 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11, TP.HCM

    Người thực hiện: Chuyên gia Khúc xạ Nhãn khoa