Tròng Kính Đa Tròng Zeiss Light D LotuTec UV

4,080,000VNĐ

THƯƠNG HIỆU : ZEISS – ĐỨC
Chiết suất : 1.50 ; 1.60; 1.67
ĐỘ CẦU | LOẠN
: +8.00 -> – 12.00 | 0.00 -> -6.00
LỚP PHỦ
: Lớp phủ LotuTec UV
BẢO HÀNH
: 24 THÁNG lớp phủ