Tròng Kính Kiểm Soát Cận Thị Trẻ Em Zeiss Duravision Platinum UV

4,600,000VNĐ

THƯƠNG HIỆU : ZEISS – ĐỨC
Chiết suất : 1.50 ; 1.60 ; 1.67
ĐỘ CẦU | LOẠN
: + 0.00 -> – 9.50 | 0.00 -> – 4.00
LỚP PHỦ
: Duravision Platinum UV
BẢO HÀNH
: 24 THÁNG lớp phủ