Tròng Kính Kiểm Soát Cận Thị Trẻ Em Zeiss LotuTec UV

3,800,000VNĐ

THƯƠNG HIỆU : ZEISS – ĐỨC
Chiết suất : 1.50 ; 1.60; 1.67
ĐỘ CẦU | LOẠN
: +0.00 -> – 9.50 | 0.00 -> -2.00
LỚP PHỦ
: Lớp phủ LotuTec UV
BẢO HÀNH
: 24 THÁNG lớp phủ