Tròng Kính Kỹ Thuật Số Dành Cho Người Đeo Kính Áp Tròng Zeiss EnergizeMe

3,990,000VNĐ

THƯƠNG HIỆU : ZEISS – ĐỨC
Chiết suất : 1.50 ; 1.60 ; 1.67 ; 1.74
ĐỘ CẦU | LOẠN
: + 9.00 -> – 14.00 | 0.00 -> – 6.00
LỚP PHỦ
: Duravision Platinum UV
BẢO HÀNH
: 24 THÁNG lớp phủ