Tròng Kính Kỹ Thuật Số Zeiss DuraVision Platinum UV

3,680,000VNĐ

THƯƠNG HIỆU : ZEISS – ĐỨC
Chiết suất : 1.50 ; 1.60 ; 1.67 ; 1.74
ĐỘ CẦU | LOẠN
: + 6.00 -> – 20.00 | 0.00 -> – 6.00
LỚP PHỦ
: Duravision Platinum UV
BẢO HÀNH
: 24 THÁNG lớp phủ