Tròng Kính Văn Phòng Zeiss Office Plus DuraVision BlueProtect UV

4,790,000VNĐ

THƯƠNG HIỆU : ZEISS – ĐỨC
Chiết suất : 1.50 ; 1.60 ; 1.67 ; 1.74
ĐỘ CẦU | LOẠN
: + 9.00 -> – 14.00 | 0.00 -> – 6.00
LỚP PHỦ
: Duravision BlueProtect UV
BẢO HÀNH
: 24 THÁNG lớp phủ