Tròng Kính Cận

Hiển thị kết quả duy nhất

Ngày nay cái biểu hiện thị lực đều có thể giải quyết bằng việc sử dụng tròng kính cận phù hợp với cấu trúc thị lực của bản thân.